Opleiding en ervaring in het vakgebied


Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging van Reflexzonetherapeuten (VNRT) en van de overkoepelende organisatie Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).  De VNRT bewaakt sinds 1983 de kwaliteit van reflexzonetherapie. Naast de belangen van haar leden behartigt en beschermt zij ook de belangen van de cliënt.

 

Ik heb een vierjarige opleiding reflexzonetherapie en medische basiskennis op HBO-niveau afgerond. Als lid van de VNRT is mijn praktijk onderworpen aan regels en normen die zijn vastgelegd in een beroepsprofiel en in gedragscodes. Reflexzonetherapie Fietje Zaad valt onder het klacht- en tuchtrecht van de VNRT en RBCZ. 

 

 

Daarnaast heb ik als therapeut een jaarlijkse bijscholingsplicht. Ik vind het belangrijk om mij als therapeut steeds verder te ontwikkelen, zowel persoonlijk als op mijn vakgebied.