Opleiding en ervaring in het vakgebied


Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging van Reflexzonetherapeuten (VNRT) en van de overkoepelende organisatie Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).  De VNRT bewaakt sinds 1983 de kwaliteit van reflexzonetherapie. Naast de belangen van haar leden behartigt en beschermt zij ook de belangen van de cliënt.

 

Ik heb een diploma behaald voor reflexzonetherapie aan de vierjarige opleiding reflexzonetherapie (A.N.Z.N.) en heb de medische basiskennis op HBO-niveau behaald. Daarnaast heb ik een grote interesse in het vak coaching en heb ik twee coachingsopleidingen gevolgd bij Systo in Hasselt (basiscoach en systemisch coaching). Als lid van de VNRT is mijn praktijk onderworpen aan regels en normen die zijn vastgelegd in het beroepsprofiel en in gedragscodes. Reflexzonetherapie Fietje Zaad valt onder het klacht- en tuchtrecht van de VNRT en RBCZ. 

 

 

Als therapeut heb ik een jaarlijkse bijscholingsplicht. Dat houdt in dat ik bijscholingen volg op het gebied van medische basiskennis, reflexzonetherapie en aanvullende vakken. Tevens neem ik deel aan intervisiebijeenkomsten. Ik vind het belangrijk om mij als therapeut steeds verder te ontwikkelen, zowel op het gebied van  persoonlijke groei als op mijn vakgebied.